ورکشاپ های مرکز مدلینگ رندرینگ

هزینه (تومان)

زمان

مدت ورکشاپ

تعداد نفرات

سطح کارگاه

نام ورکشاپ

—-

مدلینگ: ۱۰ الی ۱۱ بهمن ماه

۴ روز      مجموعاً ۲۴ ساعت

۴-۶
نفر

انجام پروژه از مدلینگ تا رندرینگ و شیت بندی با نرم افرار های
Max+Vray+photoshop

کارگاه ارائه  پروژه معماری

رندرینگ و شیت: ۱۷ الی ۱۸ بهمن ماه

—–

۱۷بهمن ماه

۱ روز، ۶ ساعت

۴-۶
نفر

آموزش رندرینگ با
Vray

رندرینگ

—–

۱۸ بهمن ماه

۱ روز، ۶ ساعت

۴-۶
نفر

آموزش شیت بندی و اصلاح رندرها با
photoshop

شیت بندی

هزینه (تومان)

زمان

مدت ورکشاپ

تعداد نفرات

سطح کارگاه

نام ورکشاپ

—–

مدلینگ: ۱۰ و ۱۱ بهمن ماه

۲ روز      مجموعاً ۱۲ ساعت

۶-۸
نفر

رفع اشکال

رفع اشکال

MAX

——

رندرینگ: ۱۷ و ۱۸ بهمن ماه

۲ روز، ۱۲ ساعت

۶-۸
نفر

آموزش رندرینگ با
Vray

رفع اشکال

VRAY

توضیحات:

۱)      ویژگی این کارگاه آموزشی در آنست، که همزمان با ارائه آموزش و راهنمایی استاد بر روی تک تک پروژه ها، هنرجویان می توانند پروژه خود را مدل، رندر و شیت بندی نموده و با کمک استاد برای ارائه آماده نمایند.

۲)      نیازی به آشنایی قبلی هنرجویان با نرم افزارهای v-ray , photoshop نمی باشد، و هنرجویان پس از کسب آموزش های لازم، مهارت کافی را خواهند یافت.

۳)      دانشجویان امکان ثبت نام  در یک یا هر سه کارگاه را دارند.

۴)      ارائه مشاوره و ثبت نام: ارسال (sms) نام خود به ۳۰۰۰۸۰۷۰۶۰ ؛ پس از دریافت نام شما، با شما تماس گرفته خواهد شد. و یا با شماره۸۸۹۳۴۹۰۰ تماس حاصل نمائید.