همکاری

مرکزمدلینگ رندرینگ خانه معماران آرمانشهر جهت تکمیل کادر خود در بخش های آموزش و شبیه سازی،از متخصصین دعوت به همکاری می کند. لذا خواهشمند است رزومه خود را به آدرس ۳D@Armanshahr.com ارسال فرمائید.