خدمات

مرکز مدلینگ و رندرینگ خانه معماران آرمانشهر، یک مرکز فوق تخصصی در زمینه طراحی رایانه ای و شبیه سازی فضاهای معماری می باشد. این مرکز با جذب افراد متخصص خدمات زیر را ارائه می دهد:
ارائه خدمات مدلینگ و رندرینگ پروژه های معماری؛
آموزش مدرسان نرم افزار های معماری؛ و هنر جویان؛
ساخت انیمیشن های معماری؛
ساخت ویدئو های آموزشی؛