سرفصل آموزش Revit

نرم افزار Revit Architecture ، نرم افزاری بر پایهBIM (Building Information Modeling) o است که در عین قابلیت های فراوان آن ، برای کاربران قدیمی این کمپانی غریب نیست و همچنین به دلیل سابقه ی غنی کمپانی آن ، بسیاری از نواقص نرم افزارهای دیگر در این زمینه را ندارد . این ویژگی ها باعث شد که این نرم افزار در مدت اندکی پس از حضور خود در بازار ، طرفداران بسیاری را در سراسر جهان ، علی الخصوص کشورهای توسعه یافته ، به خود جلب کند .

 از آنجایی که این نرم افزار در کشورمان به نسبت تازه وارد است و هم اکنون مجتمع های معدودی در حال آموزش آن می باشند ، هنوز متد آموزشی دقیقی که بتواند تمام قابلیت های  این نرم افزار را مورد بررسی قرار دهد ، به زبان فارسی در دسترس نیست . از این رو برای این دوره آموزشی در نظر داریم که از کتاب آموزشی کمپانی مربوطه ، تحت عنوان Autodesk Revit Architecture Tutorial  که به بررسی جامع اما طبیعتا اجمالی قابلیت های این نرم افزار پرداخته بپردازیم . در این کتاب یک پروژه ی ساختمانی خاص از ابتدای امر تا به انتها توسط این نرم افزار ساخته و کامل می شود . این متد آموزش در تلاش است، کاربر را در شرایط واقعی مدل سازی پروژه های معماری قرار دهد و تنها به بیان ساده ی دستورها که به سادگی به فراموشی سپرده می شود ، اکتفا نکند .

از ویژگی هایی که برای این نرم افزار شمرده می شود عبارتست از :

 • سادگی و سرعت یادگیری آن
 • افزایش سرعت و دقت ترسیم و ویرایش نقشه ها
 • ترسیم همزمان دو بعدی و سه بعدی نقشه های ساختمانی
 • امکان طراحی حجمی و تبدیل آن به نقشه های اجرایی
 • تبدیل سریع نقشه های فاز یک به نقشه های فاز دو
 • ارتباط همزمان نقشه های معماری با نقشه های سازه و تاسیسات و اعمال همزمان تغییرات بین این نقشه ها
 • حذف خطاهای انطباق نماها و پلان ها و برش ها
 • امکان انجام مطالعات اقلیمی(نور و سایه) بر روی ساختمان
 • امکان تعریف استانداردهای ساخت در تجهیزات ساختمانی
 • محاسبه متره ساختمان و تغیییر سریع آن در صورت ویرایش نقشه ها
 • قابلیت ارتباطی با نرم افزارهای  AutoCAD , 3ds Max , Autodesk Maya , AutoDesSys , McNeel Rhinoceros , Google SketchUp  و از جمله آن  (ورودی و خروجی)
 • و بسیاری امکانات دیگر که مسلما در زمان استفاده از نرم افزار شما را ترغیب می کند که دیگر از نرم افزارهای پیشین برای ترسیم استفاده نکنید.


سر فصلهای آموزشی این نرم افزار :

 *        معرفی اجزای تشکیل دهنده ی صفحه ی اصلی و کاربری های آن ها .

 *        تغییر در حالات مختلف نمایش .

 *        تغییرات در تنظیمات سیستمی نرم افزار .

 *        تغییرات در تنظیمات پروژه .

 *       تغییرات در تنظیمات مرورگر پروژه .

 *        ساخت سایت و توپوگرافی و اجزای آن .

 *        چگونگی Import فایل های CAD و استفاده از آن ها .

 *       ایجاد جدول برنامه ریزی برای محاسبه تعداد پارکینگ .

*        ایجاد کد ارتفاعی و آکس بندی پروژه .

 *        بررسی پاره ای از تنظیمات وابسته به view ها .

 *        حجم سازی و گرفتن خروجی هایی همچون مساحت از آن .

 *        تبدیل حجم ساخته شده به اجزای ساختمانی اولیه .

 *        تغییرات اولیه در اجزای ساختمانی ایجاد شده .

*        ایجاد سقف شیبدار و تنظیمات مربوط به آن .

*        ایجاد دیوارهای داخلی و تغییرات مربوط به آن .

*        قرار دادن در و پنجره در مدل و تنظیمات مربوط به آن .

*        ایجاد سقف کاذب و تنظیمات مربوط به آن .

*        ایجاد بازشوهای عمودی .

*        ساخت پله های مستقیم و دوطرفه و تنظیمات مربوط به آن .

 *        تغییرات در نوع نرده .

 *        تعریف اتاق ها و ایجاد برنامه فیزیکی گرافیکی بر اساس مساحت ها .

 *       ایجاد برنامه فیزیکی بر اساس کاربری و مساحت فضاها

*        اضافه کردن مبلمان به پروژه و تنظیمات مربوط به آن .

*        تغییر در مشخصات ساختاری دیوارها (عملیات مربوط به فاز دو)

 *        تعریف دیوارهای شیشه ای (Curtain Wall) و جزئیات مربوط به آن .

 *        اضافه کردن در به دیوارهای شیشه ای .

 *        اضافه کردن درپوش به روی دیوارهای جانپناه .

 *       وابسته کردن اجزای ساختمانی به هم .

 *        ایجاد و تغییرات در view ها .

*        ایجاد برش و تنظیمات مربوط به آن .

*        ایجاد Callout و اضافه کردن جزئیات به آن .

*        ایجاد شیت های معماری و قراردهی مدارک در آن ها .

*        اندازه گذاری و جزئیات آن .

*        اضافه کردن جزئیات دو بعدی به مدارک .

*        تیپ بندی در و پنجره ها و ایجاد جداول مربوط به آن .

*        ایجاد جداول نازک کاری .

*        ترسیمات دتایل و کلیه ی تنظیمات و دستورهای مربوط به آن

*        متریال دهی و کلیه ی تنظیمات مربوط به آن .

*        نورگذاری و تنظیمات آن .

*        رندر گیری خارجی .

*        ایجاد نورهای داخلی و تنظیمات آن ها .

*        رندر گیری داخلی .

*       ساخت انیمیشن (دوربین متحرک) .